1.آموزش ثبت نام

2.آموزش دانلود

3. آموزش دانلود از سایت  FileFlares

 

 

4.آموزش رد شدن از سایت  shorterlink

 

Category:

.

Comments are closed.